วันอังคารที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2551

การใช้งาน C# สั่งให้เรียก โปรแกรมอื่น มาทำงาน

พอเรียกขึ้นมาทำงานแล้ว หยุดรอ จนกระทั่งโปรแกรมนั้นทำงานเสร็จด้วย

 

using System.Diagnostics;

Process myProcess = new Process();
myProcess.StartInfo.FileName = "Ping.exe";
myProcess.StartInfo.Arguments = "202.44.202.2";
myProcess.StartInfo.UseShellExecute = false;
myProcess.StartInfo.CreateNoWindow = true;
myProcess.Start();
myProcess.WaitForExit();

 

เขียนเอามาเก็บไว้ก่อน เผื่อวันหลังลืม จะได้มาค้นหาง่ายๆ
ใช้เนื้อที่ของ blogger ให้เป็นประโยชน์

อิๆๆ

 

1 ความคิดเห็น:

pq1f2hdzv2 กล่าวว่า...

Knowing when to stroll away is crucial when half in} at a on line casino in Oklahoma. No matter how tuned in to a technique you are be}, 온라인카지노 you won’t stroll out with a large sum of cash if you maintain giving it again to the on line casino. A good rule of thumb is to stroll away when you’ve had more wins than losses, or you are be} proud of the dollar quantity might have} received.