วันพุธที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ทำให้ Apache2 บน Debian Support การแสดงเว็บเป็นภาษาไทย

ลอกเค้ามาอีกที ประยุกต์ตามนี้แหละพี่น้อง
 
ขั้นแรกให้ Debian รู้จักภาษาไทย
 
#dpkg-reconfigure locales
 
เลือก th.TH.TIS-620
แล้ว เซ็ต th ให้เป็นค่า Default
 
 
ต่อไปให้ Apache รู้จักภาษาไทย
#vi /etc/apache2/apache2.conf
 
แก้ตามลำดับดังนี้
 
เพิ่มบรรทัด
AddLanguage th .th
 
ให้ th มีความสำคัญ เพิ่มลงในบรรทัด language priority
LanguagePriority th n ca cs da de el eo es  ....
 
แก้ DefaultCharset เป็น TIS-620 โดยเพิ่มบรรทัด
AddDefaultCharset TIS-620
 
ให้รู้จัก TIS-620 เพิ่มบรรทัด
AddCharset TIS-620    .tis-620    .th
 
ถึงตอนนี้ Apache น่าจะแสดงภาษาไทยได้แล้วล่ะ
 
====================================================================
อันนี้สำหรับคนที่ใช้ PHP Connect Database พวก MySQL และอื่นๆ
เวลาเขียนโปรแกรม ต้องเพิ่มบรรทัดเกี่ยวกับ Charset ลงไป
 
ยกตัวอย่าง mysql
$sql="SELECT * FROM MATCH WHERE REGISTER=1 order by STATE";
$charset="SET NAMES 'tis620'";    *** บรรทัดที่เพิ่ม
mysql_query($charset);                 *** บรรทัดที่เพิ่ม
$rs=mysql_query($sql);
 
====================================================================
ข้อความทั้งหมด ลอกเค้ามาอีกที พอดีไป Search เจอ ทำตามแล้ว Work
 
 

ไม่มีความคิดเห็น: