วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2553

เวอร์ชั่นใหม่ของคติเตือนใจ เรื่องชาวบ้าน


เห็นแล้วฮาดี เลยจิ๊กมาใส่เก็บเอาไว้
เกี่ยวกับเรื่องความใส่ใจในปากหอยปากปูของชาวบ้าน

ไม่มีความคิดเห็น: