วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2553

วิธีการคิด ค่าภาษี รถยนต์ ประเภทรถนั่งส่วนบุคคล

เห็นถามกันบ่อย แต่ไม่ค่อยมีหลังอ้างอิง
เรื่องการคิดภาษีรถยนต์สี่ประตู้
จิงแล้วแล้ว ก็คิดตาม ซีซี
 
วิธีการคิด
1. 600 cc. แรก     cc.ละ 0.5 บาท
2. 601-1800 cc.   cc.ละ 1.50 บาท   
3. เกิน 1800 cc.    cc.ละ 4 บาท       
 
ปีที่ 6 ลด 10%
ปีที่ 7 ลด 20%
ปีที่ 8 ลด 30%
ปีที่ 9 ลด 40%
ปีที่ 10 ขึ้นไป ลด 50%
เครื่องสามพัน ก็ประมาณ 6,800 บาท
 

ไม่มีความคิดเห็น: