วันจันทร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565

ใช้ Windows 10 มีอัพเดทใหม่ แล้วเกิดปัญหา เสียง Youtube ที่เปิดโดย Firefox เบาลง แก้ไขที่วินโดวส์

ไล่หาตั้งนาน ตั้งค่า FireFox จุดนั้นจุดนี้ จนหมด
สุดท้าย
เป็นที่ตัว Config ของวินโดวส์ 10 เอง ที่มีตัวควบคุม ระดับเสียงของ แต่ละ Application อีกที

พอเปิดมาดู แหม่ !!! ลดเสียง Firefox เหลือ 1 เลยที่เดียว ทำกันได้ หาตั้งตาน